Fabiaan Van Vrekhem is hoofd van de executive management consultancy organisatie Accord Group Belgium en medeoprichter van de start-up Valpeo. Het letterwoord Valpeo staat voor ‘Valuing People and Organisations’ en het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde methode die organisaties helpt een beter inzicht te verkrijgen in hun waardecreatieproces, zowel op vlak van strategie, mens als organisatie. Bedoeling is bedrijven meer inzicht te verschaffen in het ondersteunen van hun strategische ontwikkelingen door na te gaan welke dimensies van de externe omgeving bewust worden beleefd.
Hij is erin geslaagd mens, werk en strategie te verbinden vanuit één en hetzelfde perspectief ‘waardecreatie’ en wil bijdragen tot een samenleving waarbij mensen en organisatie uiting kunnen geven aan hun authenticiteit.
Fabiaan Van Vrekhem ontwikkelde een brede ervaring op alle vlakken van human resources, organisatieontwikkeling en leiderschap.
Hij studeerde af als gegradueerde in Bank, Beurs en Financiën, hij is licentiaat in Handels- en Financiële Wetenschappen en houder van een MBA. Hij startte zijn carrière in de verzekeringssector en ging vervolgens aan de slag als secretaris van een non-profit organisatie. In 1993 stapte hij over naar de industrie. Na een passage bij Tate & Lyle werd hij HR-manager bij Campina Melkunie. Vier jaar later begon hij als manager Organisatieontwikkeling bij Alken-Maes, waar hij al snel benoemd werd tot personeelsdirecteur. Na drie jaar werkte hij als national investment manager in de verkoop. In 2002 werd hij afgevaardigd-bestuurder en eigenaar van een groothandelsbedrijf om in 2005 terug te keren naar zijn oude liefde – HR – als partner bij Accord Group.

Talen: Nederlands, Engels
Gemiddelde duurtijd lezing: 1 uur
Expert in: Headhunter en Management Consultant actief in organisatieontwikkeling en strategie begeleiding
Onderwerpen: balans leven werk, business spiritualiteit/ethiek, innovatie, duurzaamheid, HRM, inspiratie en motivatie, leiderschap, mens en maatschappij, strategie, verandermanagement

Benieuwd? Boek nu!

Inhoud lezing

Disruptie@WORK
Disruptie is elke evolutie op het vlak van ondernemerschap die ertoe leidt dat een organisatie dreigt irrelevant te worden.
Tijdens een sessie beschrijft hij hoe disruptie tot stand komt en welke denkkaders aan de oorsprong liggen.
Wat is ‘the next big thing’ waar jouw organisatie dient op te anticiperen rekening houdend met het complexiteitniveau waarop jouw organisatie of sector vandaag handelt? Deze en andere vragen over disruptie in de economie van vandaag, worden beantwoord. Hierbij geeft hij mee waar je als ondernemer concreet rekening mee moet houden, maar ook wat dit betekent voor iemand als individu. Tot slot wordt een beeld geschetst van de vereiste organisatieontwikkeling, ​vandaag en in de toekomst om aan de disruptie een gepast antwoord te bieden.Het laat toe een beeld te krijgen wat de volgende stap is dat jouw onderneming of sector moet zetten om relevant te blijven.

Belangrijkste leerpunten:
Een verhoogd niveau van bewustzijn over hoe mensen en organisaties denken en de gevolgen ervan voor de interactie met alle stakeholders.
Een overzicht van de fasen van disruptie.
De impact van concurrentie en kansen voor nieuwe disruptieve benaderingen.

Talen: Nederlands, Engels
Tarief: € 1250 (excl. BTW)
Gem. duurtijd: 1 uur

Workshops

Disrupting the Customer Experience
Tijdens een halve dag wordt dieper ingegaan op de niveaus van bewustzijn van waaruit individuen en organisaties zich ontwikkelen en met elkaar afstemmen.
De doelstelling is bewustzijn te creëren over de niveaus van waardecreatie van waaruit organisaties zich afstemmen met al hun stakeholders en de impact ervan op de ‘customer experience.
Dit alles wordt vervolgens vertaald in vereisten op vlak van organisatie ontwikkeling.

Tarief: € 650 / deelnemer
Duurtijd: halve dag
Deelnemers: min. 5, max. 10

Referenties

Bedankt voor deze zeer waardevolle inzichten.

Dank je wel en nogmaals bedankt voor de boeiende ontmoetingen. Ze hebben me vleugels gegeven.

  Naam: *

  Bedrijf/organisatie: *

  Functie:

  Jouw referentie: *

  Fabiaan Van Vrekhem voor jouw evenement?

  Aanvraag beschikbaarheid